Calendar

July 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
1
2
3
4
5
6
 
16:30
Sho Hasui
 
 
14:45
Kenji Matsuki
 
16:30
Kohei Nakajima
 
 
10:30
Tomoya Ohnishi
 
13:30
Wakatsuki, Satoshi
 
15:00
Satoshi Yabuoku
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
14:45
Kenji Matsuki
 
16:30
Michael Gekhtman
 
 
15:00
Masato Takei
 
15:30
Takahiro Kosugi
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
15:00
Yuuji Tanaka
 
14:45
Kenji Matsuki
 
 
14:00
Andrzej J. Maciejewski
 
15:00
Patricia Alonso-Ruiz
 
15:30
Yoshiyuki Kagei
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
13:30
Boris Feigin
 
16:30
Daisuke Kishimoto
 
10:00
Boris Feigin
 
15:00
Genki Hosono
 
10:00
Boris Feigin
 
13:30
Boris Feigin
 
13:15
Frank den Hollander
 
13:30
Boris Feigin
 
14:00
Vadim Kaloshin
 
15:00
Hiroshi Takahashi
 
 
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
Add to My Calendar